• Forår 2022 i Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklubs kalender for foråret 2022

 

24. januar 2022
Ny Dato: 28. marts 2022
Medlemsaften i klubhuset
Jan Audun Rasmussen fortæller om fund i moleret og giver et snigkig i en ny bog fra molermuseet !
Mødetid: Mandag den 28. marts 2022, kl. 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Tilmelding til Torben Dencker
28. februar 2022 Medlemsaften i klubhuset
Tage Burholt tager os med rundt i fossilernes verden !
Mødetid: Mandag den 28. februar 2022, kl. 19:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Tilmelding til Torben Dencker
12. marts 2022 Generalforsamling
Foreningen er vært med kaffe og rundstykker
Dagsorden offentliggjort i stendyngen
Mødetid: Lørdag den 12. marts 2022, kl. 10:00
Mødested: Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals (Kaffestuen)
19. marts 2022 FU: Ny viden om geologi: Bjergarter og pegmatitter ! Aflyst !!
Thomas Find Kokfelt, cand.scient., ph.d., seniorforsker, GEUS
Nanna Rosing-Schow, cand.scient., ph.d., HOFOR
19.03.2022 kl. 10:00 - 14:30
Aalborg Universitet, (s12 / 314), Strandvejen 12-14, plan 2, lokale 314, 9000 Aalborg
Tilmelding til kurset kan ske her !
6. april 2022 FU: To store meteoritkratere i Grønland !
Adam Garde, seniorforsker, dr.scient., GEUS
06.04.2022 kl. 17:00 - 18:45
Aalborg Universitet, (s12 / 309), Strandvejen 12-14, plan 2, lokale 309, 9000 Aalborg
Tilmelding til kurset kan ske her !
23. april 2022 Tur til Hanklit og molermuseet !
Mødetid: Lørdag den 23. april 2022, kl. 10:00
Mødested: P-plads for foden af Hanklit
Turleder: Torben Dencker, husk tilmelding !
7. maj 2022 Tur til Dalbyover kalkgrav !
Mødetid: Lørdag den 7. maj 2022, kl. 10:00
Mødested: P-plads på hjørnet af Stadionvej/Vinstrupvej, 8970 Havndal
Turleder: Torben Fristrup, husk tilmelding !
24. - 29. maj 2022 Den store tur, i år til det sydvestlige Sverige i Kr. Himmelfartsferien
Program er ikke endeligt fastlagt endnu men vil blive presenteret på medlemsmødet den 24. januar, og ligeledes sendt ud pr mail !
Turleder: Karel Alders
11. - 12. juni 2022 Stenhugning hos Joan og Poul Erik Friis
Se Stendyngen for tilmelding og pris !
17. juni 2022 Sommerafslutning og grillaften
Som afslutning på foråret, afholdes grillaften i klubhuset med billeder, fund og god mad !
Medbring selv grilkød/pølser til eget forbrug. Klubben sørger for salat og brød !
Mødestid: Fredag den 17. juni 2022 kl. 17:00
Mødested: Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
3. juli 2022 Guidet stentur ved Hirtshals fyr
Mødestid: Søndag den 3. juli 2022 kl. 11:00 - 14:00
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals
Turleder: Hugo Richner & Lars Danielsen
17. juli 2022 Guidet stentur ved Hirtshals fyr
Mødestid: Søndag den 17. juli 2022 kl. 11:00 - 14:00
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals
Turleder: Hugo Richner & Lars Danielsen
31. juli 2022 Guidet stentur ved Hirtshals fyr
Mødestid: Søndag den 31. juli 2022 kl. 11:00 - 14:00
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals
Turleder: Hugo Richner & Lars Danielsen
14. august 2022 Guidet stentur ved Hirtshals fyr
Mødestid: Søndag den 14. august 2022 kl. 11:00 - 14:00
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals
Turleder: Hugo Richner & Lars Danielsen

Se yderligere information i Stendyngen