• Foråret 2017 i Vendsyssel Stenklub

Vendsyssel Stenklubs kalender for foråret 2017

 

23. januar Klubaften – Jan Audun Rasmussen, geolog og leder på Molermuseet
Molerets dannelse, og om tiden hvor denne dannelse foregik.
Medbring evt. fossiler til bestemmelse.
KL 19:00 i klubbens lokaler på Mølholmsvej 32, Aalborg.
Tilmelding ikke nødvendig.
 
6. februar Klubaften - kend stenene
Klubaften med granitter i centrum.
I Klubhuset på Mølholmsvej 32, Aalborg til spisning kl 17.
Tilmelding senest søndag d. 5. februar til Torben Dencker
 
4. marts Generalforsamling
Lørdag d. 4. marts kl 10 afholdes der generalforsamling i klublokalet på Mølholmsvej 32, Aalborg
Dagsorden iflg vedtægterne er offentliggjort i Stendyngen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
11.-12. marts Mineraler - Hans Dieter Zimmermann, Århus universitet.
Jordens mineraler - Fra kvarts og feldspat til guld og ædelsten.
Lørdag d. 11. marts fra 10:00-16:00 samt søndag d. 12. marts fra 09:00-15:00 i Folkeuniversitetets lokaler.
Forelæsningen beskriver hvad et mineral er, hvilke egenskaber de har, hvor de findes etc.
Se yderligere beskrivelse af forelæsningen i Stendyngen, og på FU´s hjemmeside.
Tilmelding på FU´s hjemmeside FU Aalborg (Åbner i nyt vindue)
 
22. april Fossiler - Sten Lennart Jacobsen, Statens Naturhistoriske Museum
Fossile krebsdyr fra danske geologiske aflejringer.
Lørdag d. 22. april kl 10-16 i Folkeuniversitetets lokaler.
Tilmelding på FU´s hjemmeside FU Aalborg (Åbner i nyt vindue)
 
29. april Istider - Michael Houmark-Nielsen, Statens Naturhistoriske Museum
Istider og mellemistider, landskaber og lagfølger
A: Fra drivhus til frysehus, en rejse gennem 50 mill års klimaforandringer
B: Vendsyssels landskaber og lagfølger
Lørdag d. 29. april kl 10:30-15:30 i Folkeuniversitetets Lokaler
Tilmelding på FU´s hjemmeside FU Aalborg (Åbner i nyt vindue)
 
6. maj Fossil tur til Aggersund Kalkværk
Aflejringer af Øvre Maastrchtien med fossiler af søpindsvin, søliljer, bryozoer, brachiopoder, østers mm.
Der er ikke krav om at bruge hjelm, sikkerhedssko eller briller, men det er altid godt at være obs på sikkerheden på vore ture.
Mødested ved indgangen til kalkværket, Aggersundvej 50, Løgstør kl 10:00.
 
18.-20. maj Naturmødet
Nærmere oplysninger vil bliver oplyst på hjemmesiden, når programmet er tilrettelagt.
 
20.-21 maj og
19.-20. august
Stenhugning
Kurset afholdes igen på Joan og Poul Eriks ejendom på Ugiltvej 758, 9800 Hjørring under inspirerende ledelse af Torben Nedergaard.
Tilmelding og betaling til Poul Erik Friis efter princippet først til mølle. Pris 300,- kr pr. snude
Lørdage og søndage fra kl 09:00 – ca 16:00
 
24.-28. maj Norgestur
Turen går i år til Norge, nærmere betegnet Oslo området med både sten og fossil jagt
Ophold i hytter på Drammen camping.
Der bliver afholdt orienterings møde d. 27. februar kl 19:00 i klubhuset på Mølholmsvej 32, Aalborg
Bindende tilmelding til turleder Torben Dencker senest d. 1. marts
 
10. juni Skærbæk Strand
Muligheder for at finde ledeblokke og fossilt træ.
Mødested lørdag kl 10:00 ved parkeringspladsen ved nedgangen til stranden.
Tilmelding er ikke nødvendig, men det er en god ide at flere kører sammen. Turleder er Torben Dencker
 
16. juni Opsamling fra Norgesturen og sommer grillaften
Vi mødes kl 17:00 og fyrer op i grillen til en hyggelig sommer afslutning
Nærmere oplysninger vedrørende arrangementet, menu og drikkevarer opgives, når vi kommer nærmere dagen.
Tilmelding er ikke nødvendig
 

Se yderligere information i Stendyngen