Bliv gratis medlem af Vendsyssel Stenklub resten af 2016. Henvendelse til kassereren Torben Fristrup, e-mail torben.fristrup@mail.dk, tlf. 50 51 18 48

Mandag den 23. maj kl. 19.00 er der strandstensmøde på Mølholmsvej. Sven fortæller om blokke fra det finske fastland med hovedvægten lagt på de mange rapakivibjergarter, man finder her.

Efterfølgende er der "Sten på bordet". Medbring sten, som du mistænker for at være finske. Fund fra Sønderjyllandsturen, som enten fortjener et gensyn eller som stadig mangler at blive bestemt er også velkomne.

Fredag den 27. maj og lørdag den 28. maj deltager Vendsyssel Stenklub i Naturmødet i Hirtshals sammen med Støtteforeningen Hirtshals Fyr og Danmarks Naturfredningsforening.

Klik på billedet og se plakaten i fuld størrelse.

Som medlem af Vendsyssel Stenklub kan du erhverve Per Smeds nye bog om danske strandsten til en favørpris på 180 kr.

Hvis du er interesseret i et eller flere eksemplarer så giv besked på følgende mail-adresse: torbenldencker@gmail.com inden den 20. juni.

Når bøgerne er trykt, kan de afhentes i klubhuset i forbindelse med et arrangement der.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2016 kan ses på medlemssiderne.

Susannes foredrag om Gramleret mm. kan ses på medlemssiderne

Referat fra bestyrelsesmøde 29/2 og fra generalforsamlingen kan nu ses på medlemssiderne

Næste arrangementer - bortset fra Sønderjyllandsturen, som er lukket for tilmelding - er stenhugning 21.-22. maj og klubaften om finske blokke den 23. maj.

Som omtalt i januarnummeret af Stendyngen har medlemmer i Vendsyssel Stenklub været aktive i Projekt Jyske Ås.

Under ledelse af Frede Ditlev Sørensen har en lille gruppe under vanskelige vejrforhold fundet godt 100 store blokke, som skal placeres rundt omkring i landskabet.

Du kan se blokkene her. Har du bedre forslag til navngivning af nogle af disse blokke, kan du kontakte formanden.

Betegnelsen "ptygmatisk fold", som forekommer i nogle af beskrivelserne, hentyder til forekomsten af meget kraftigt foldede lag af sædvanligvis granitisk materiale mellem mindre foldede oftest mørkere lag. Hvordan er det opstået? Forestil dig en en sammenklappet rugbrødsmad med en skive spegepølse imellem. Hvis du på behændig vis forskyder rugbrødsskiverne i forhold til hinanden, vil spegepølsen blive krøllet sammen, og hvis du skærer gennem lagene, vil du se de smukkeste ptygmatiske folder! :)

Alle powerpoint-præsentationer fra flintaftenerne kan nu findes på medlemssiderne