Up Vendsyssel Stenklubs strandstensgalleri » nye strandstensgallerier » Danmark » Flintkonglomerater

Flintkonglomerater består af rullesten af flint og kvarsit i en grundmasse af sand, som er kittet sammen af udskilt kvarts. Der kan være forsteninger af eller hulrum fra organisk materiale som stammer fra fra den yngre del af tertiærtiden, hvor landhævninger kan have blotlagt flintrige lag af kridt og kalk, som blev udsat for erosion. Flintkonglomerater kendes kun som istransporterede blokke og er almindelige i Midt- og Vestjylland. Efter alt at dømme er de ført til landet under den næstsidste istid, Saale-istiden. Hjemstedet formodes at være Skagerak nordvest for Skagen. Hilmar Ødum har beskrevet flintkonglomerater i 1968 og opregner 3 hovedtyper, som forbindes af mange overgangsformer: 1:Den almindeligste type med skarpkantede flintelementer i varierende størrelser indlejret i sandsten, som kan variere fra fin- til grovkornet i samme blok. I grundmassen indgår også forkislede bryozoer. 2: En variant af den almindelige type, som desuden indeholder mange afrundede kvartsit-rullesten. 3: En variant, hvor flinten består af stærkt afrundede mørke flintrullesten.

Ls 18
HI-196
NV-045
VE-119
VE-237
LA 10
LA 11
LA 12
LA 9
LL 135

Create web photo albums with Jalbum - Chameleon skin